Pronájem obytných vozů

Obytné vozy

GEBAUER GEMI SE - kontakt

Sídlo:

Sokolovská 84/366
Praha Karlín
186 00 Praha 8

Provozovna:

Žerotínova 91, 787 01 Šumperk
Mob.: 776 016 649
Tel./fax: 583 224 843
Email: info@pronajemobytnychvozu.cz
www.pronajemobytnychvozu.cz

Obytné vozy

Půjčovna obytných aut

Půjčovna karavanů

Weblogo

Podmínky pronájmu obytných vozů

Všeobecné podmínky

Minimální věk 22 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu jsou 3 dny v letní sezoně (od 1 června do 15.září) 7 dní.

Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)

Je zakázáno kouřit,používat svíčky atd.

Ve voze je zakázana jakékoli manipulace s otevřeným ohněm.

Je zakázáno v obytném prostoru převážet jízdní kola,lyže a jiné předměty,které by mohly poškodit vnitřní vybavení a ohrozit bezpečnost pasažérů. K těmto ůčelům slouží prostorná garáž.

Při poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.

V případě neznalosti některé manipulace se zařízením obytného vozu nebo rady v nouzi, může nájemce volat 776 016 649, 739 425 420

Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného vozu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem ,bude nájemci účtována smluvní pokuta, která je specifikovaná ve smlouvě o nájmu obytného automobilu.

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz předáváme čistý a v čistém stavu požadujeme i vrácení. Vůz se předává a přijímá vždy jen s plnou nádrží pohonných hmot. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje to zahrnuje servisní poplatek. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit a vypláchnout čistou vodou, v opačném případě účtujeme 1000 kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 45min a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. V pracovní dny je možnost převzetí vozidla od 6.00. Své vozidlo si můžete bezplatně zaparkovat v našem uzavřeném hlídaném objektu a to v zastřešeném stání.

Vyzvedávání a vrácení obytného vozu probíhá na provozovně GEBAUER GEMI SE ,Žerotínova 91 ,Šumperk,787 01
Pokud vznikly během vaší cesty větší či menší škody,opotřebení dílů či součástí,oznamte tuto skutečnost při vrácení obytného vozu,pokud jsou tyto škody většího rozsahu,které by zabránili dalšímu pronájmu,je toto potřeba nahlásit ještě před ukončením pronájmu např. telefonem.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem (a po uhrazení i poštou) zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplacení 30% zálohy do 5ti dnů jako blokaci termínu. Doplatek nájemného je splatný nejpozději v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí také skládá vratnou zálohu 20 000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených + 1500,- servisní odměnu (jedná se o odměnu pro pronajímatele za přípravu OV bez ohledu na dobu nájmu (vyčištění, umytí, plná nádrž vody, 2 plné PB láhve, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, doplnění kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa).

Sankce

Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 5 000 Kč. Za ztrátu klíčů do zapalování účtujeme pokutu 6 000 Kč. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1 500 Kč. Při extrémním znečištěním a to i u exteriéru vozu (bláto, písek, barvy, oleje atd...) účtujeme pokutu 5 000 Kč.

Storno podmínky

60 dní před nájmem 20%, 30 dnů-50%, 15 dnů - 80% , v den začátku nájmu 100% ze zálohy. Manipulační storno poplatek 1500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení nájmu se hradí plná výše nájemného.

Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%; min. však 10.000Kč. Při poškození nebo ztrátě věcí z interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda způsobena třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.

Havárie

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky na číslo 776 016 649, 739 425 420. Při každé nehodě či vniknutí vždy volat policii a chtít doklad. Vždy zjistit a zaznamenat iniciály druhého poškozeného.Vždy pořiďtě fotodokumentaci.

Porucha

Všechny naše obytné vozy jsou pravidelně servisovány a kontrolovány,ale i přes to může dojít k poruše vozidla nebo jeho spotřebičů.Veškeré opravy a nákup náhradních dílů,je možno realizovat jen se souhlasem pronajímatele. Nezapomeňte si vždy vystavit účet,který vám bude po navrácení proplacen pronajímatelem.

Slevy

Již při druhém nájmu v délce min.7 dní poskytujeme našim zákazníkům slevu 5%.