Pronájem obytných vozů

Obytné vozy

GEBAUER GEMI SE - kontakt

Sídlo:

Sokolovská 84/366
Praha Karlín
186 00 Praha 8

Provozovna:

Žerotínova 91, 787 01 Šumperk
Mob.: 776 016 649
Tel./fax: 583 224 843
Email: info@pronajemobytnychvozu.cz
www.pronajemobytnychvozu.cz

Obytné vozy

Půjčovna obytných aut

Půjčovna karavanů

Weblogo

Pojištění

Vozidlo je z povinného ručení pojištěno na 70 mil. za škodu na zdraví nebo usmrcením, 70 mil škoda na věci nebo ušlém zisku.

Pojistná nebezpečí, pojistná událost

Pojištění se vztahuje na:

a) poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí

b) odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části.
- blíže uvedeno v přiložených VPP
Připojištění čelního skla bez spoluúčasti na 20.000,-
Platnost je po celé Evropě.
V písemné podobě je máte v brožuře k povinnému ručení - typ 44.sluzby

Karta platí v ČR na odtah v případě dopravní nehody a mimo území ČR (Evropa) při nehodě či poruše:

Asistenční služby v ČR pro:

1. osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg, včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorovou tříkolku s celkovou hmotností nad 400 kg
2. obytný automobil do celkové hmotnosti 8000 kg

Odtah:

Zdarma naložení a složení vozu a odtah do 50 km z místa škodné události - nehody.

Uložení:

Zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů po nehodě.

Asistenční služby v zahraničí (Evropa):

Pro vozidla spadající do následujících kategorií:

1. osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg
2. ostatní automobily mimo pojízdného pracovního stroje se státní poznávací značkou

Asistence:

Zdarma příjezd a odjezd mechanika (práce a náhradní díl je hrazen klientem).

Odtah:

Do 3,5t - zdarma naložení a složení vozu a odtah do 50 km z místa škodné události -nákladní nad 3,5t a autobusy - zdarma naložení a složení vozu a odtah do 75 km z místa škodné události.

Uložení:

(předcházel-li odtah GA) zdarma uložení vozidla na max. 7 kalendářních dnů, maximálně však do výše částky nákladů v příslušné národní měně odpovídající ekvivalentu 13€ za jeden den uskladnění nebo ostrahy.

Zanechání vzkazu:

Zanechání vzkazu libovolnému příjemci.

Překladatel:

Bezplatné zajištění a služby překladatele (telefonické tlumočení) pro jednání s policií či orgány veřejné správy (jestliže je to třeba v důsledku škodné události) zajišťujeme oboustranný překlad česko- francouzský, anglický, německý, maďarský a rumunský.

Vyplacení hotovosti:

Vyplacení finanční částky v hotovosti v měně příslušného cizího státu, v němž se pojištěný klient nachází, a to do maximální výše 1000€ za podmínky složení příslušné částky (odpovídající požadované částce) třetí osobou v ČR v CZK.

Právní pomoc:

Bezplatnou právní službu advokáta, ev. tlumočníka, když je proti pojištěnému zahájeno trestní, správní nebo jiné obdobné řízení, byl-li pojištěný zadržen, je-li ve vazbě, hrozí-li mu soudní řízení, nebo uvěznění v souvislosti s odpovědností za způsobení škody provozem vozidla, které řídil.
Právní služby do max. 750€
Tlumočnické služby do max. 750€

Ubytování:

Pouze pro vozidla do 3,5t a motocykly nad 400kg, včetně motorových tříkolek, jestliže není možné opravit nepojízdné vozidlo v den, kdy bylo vyžádáno poskytnutí asistenčních služeb: Pak zajišťujeme ubytování pro všechny oprávněné osoby do max. výše nákladů na ubytování za jednu osobu 50€, využije-li tuto možnost pouze jedna osoba zvyšuje se částka na 75€.

Soubory ke stažení